• 21 grudzień 2019

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju, pomyślności oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

Dyrekcja i personel przedszkola.