• 9 listopad 2020

Drodzy Rodzice

Z uwagi na pogarszającą się sytuację zagrożenia epidemicznego i już występujące braki kadrowe  apelujemy a zarazem prosimy by w najbliższym czasie

– w miarę możliwości – pozostawić dzieci w domu.  Pragniemy jak najdłużej zabezpieczyć pracę przedszkola oraz opiekę nad dziećmi  rodziców pracujących.

Prosimy również o bezwzględne przestrzeganie procedur i przyprowadzanie dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek objawów infekcji.

Dziękujemy za zrozumienie.