Drodzy Rodzice!!

 • 5 maj 2020

Przedszkole zostanie ponownie otwarte dn. 11/05/2020 (dla rodziców pracujących) .

 Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, w placówce będą obowiązywały zasady   i obostrzenia wynikające z wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Prosimy aby, każdy stosował się do tych zaleceń.

 1. Chęć opieki nad dzieckiem Rodzic zgłasza poprzez wypełnienie deklaracji, która zostanie wręczona Państwu w pierwszym dniu pobytu dziecka. Wypełnioną deklarację należy niezwłocznie przynieść do przedszkola i wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do przedszkola.
 2. Do przedszkola zostaną przyjęte dzieci, których rodzice oboje pracują. Z placówki w pierwszej kolejności powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo przysługuje dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

 3.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane w godzinach 7 00 do 8 00 – po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte i do placówki nie będą przyjmowane dzieci.

 4.Odbiór dzieci tylko w godzinach od 14 30 do 16 00 .

Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci będą rygorystycznie przestrzegane przez przedszkole.

 1. Jeżeli dana rodzina miała kontakt z osobą zarażoną Covid-19, bądź osobą przebywającą na kwarantannie proszona jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu placówce i nieprzyprowadzanie dziecka do przedszkola.
 2. Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. Każdemu dziecku przed wejściem będzie sprawdzana temperatura; w razie wystąpienia gorączki dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 3. Prosimy o przestrzeganie osobistej higieny dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem codziennej zmiany odzieży.
 4. Przy wejściu do przedszkola będzie ustawiony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego należy korzystać przy każdorazowym wejściu do budynku przedszkola.
 5. W szatni może przebywać maksymalnie 1 osoba dorosła + dziecko/dzieci. Należy ograniczyć czas przebywania w szatni do minimum. W przypadku większej ilości rodziców, oczekują oni przed wejściem do budynku, stosując wymagane odległości lub dzieci będą odbierane przez pracowników przedszkola.
 6. Rodzice bezwzględnie zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek. Proszę zapewnić dzieciom maseczki na czas przybycia do i z przedszkola. Maseczkę dziecka po przyjściu do przedszkola proszę zabrać ze sobą.
 7. Rodzice nie będą mieli dostępu do sal.
 8. Kontakt z nauczycielkami i dyrektorem wyłącznie telefoniczny lub drogą mailową.
 9. Wszystkie rzeczy dziecka na przebranie pozostawione w szatni ( nie dotyczy odzieży wierzchniej i butów, w których dziecko przyszło) należy spakować do reklamówki/worka foliowego.
 10. Przedszkole zapewnia dzieciom 3 do 4 posiłków, napoje oraz miejsce do leżakowania i możliwość z korzystania ogrodu. Organizacja przedszkola nie przewiduje w najbliższym czasie zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby z zewnątrz, wycieczek oraz spacerów .
 11. Dzieci nie przynoszą żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów do przedszkola.
 12. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z zapowiedziami rządu, rodzice którzy zdecydują się osobiście sprawować opiekę nad swoimi dziećmi, nie stracą zasiłku opiekuńczego.
 13. W najbliższym czasie przedszkole będzie czynne od godziny 7.00 do godziny 16.00.
 14. Opłaty za przedszkole, przyjmowane będą tylko i wyłącznie na konto przedszkola. Karteczki z wysokością wpłat będą wręczane w odrębnej formie.

Numer konta bankowego ING Bank Śląski

 50 1050 1256 1000 0023 0505 0672

 Dziękujemy wszystkim za zrozumienie życząc zdrowia i powrotu do normalności.

 Pozdrawiamy serdecznie

Zespół  „Jedyneczki”

—————————————————————————–