Drodzy Rodzice!!

 • 31 sierpień 2020

Przedszkole od 1 września 2020r będzie czynne w godz: 6.00-16.30

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, w placówce będą obowiązywały zasady   i obostrzenia wynikające z wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy aby każdy stosował się do tych zaleceń.

1.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane w godzinach 6 00 do 8 00 – po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte i do placówki nie będą przyjmowane dzieci.

2.Odbiór dzieci tylko w godzinach od 14 .30 do 16 30 .

Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci będą rygorystycznie przestrzegane przez przedszkole.

 1. Jeżeli dana rodzina miała kontakt z osobą zarażoną Covid-19, bądź osobą przebywającą na kwarantannie proszona jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu placówce i nieprzyprowadzanie dziecka do przedszkola.
 2. Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. Każdemu dziecku przed wejściem będzie sprawdzana temperatura; w razie wystąpienia gorączki dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 3. Prosimy o przestrzeganie osobistej higieny dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem codziennej zmiany odzieży.
 4. Przy wejściu do przedszkola będzie ustawiony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego należy korzystać przy każdorazowym wejściu do budynku przedszkola.
 5. W szatni może przebywać maksymalnie 1 osoba dorosła + dziecko/dzieci. Należy ograniczyć czas przebywania w szatni do minimum. W przypadku większej ilości rodziców, oczekują oni przed wejściem do budynku, stosując wymagane odległości lub dzieci będą odbierane przez pracowników przedszkola.
 6. Rodzice bezwzględnie zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek. Proszę zapewnić dzieciom maseczki na czas przybycia do i z przedszkola. Maseczkę dziecka po przyjściu do przedszkola proszę zabrać ze sobą.
 7. Rodzice nie będą mieli dostępu do sal.
 8. Wszystkie rzeczy dziecka na przebranie pozostawione w szatni ( nie dotyczy odzieży wierzchniej i butów, w których dziecko przyszło) należy spakować do reklamówki/worka foliowego.
 9. Przedszkole zapewnia dzieciom 3 do 4 posiłków, napoje oraz miejsce do leżakowania i możliwość z korzystania ogrodu. Organizacja przedszkola nie przewiduje w najbliższym czasie zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby z zewnątrz oraz imprez zbiorowych.
 10. Dzieci nie przynoszą żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów do przedszkola.
 11. Opłaty za przedszkole, przyjmowane będą na konto przedszkola lub w wyjątkowych przypadkach w formie gotówki. Karteczki z wysokością wpłat będą wręczane w odrębnej formie.

Numer konta bankowego ING Bank Śląski

50 1050 1256 1000 0023 0505 0672

 

 

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie życząc zdrowia, powrotu do normalności.

 

Pozdrawiamy serdecznie

 

Zespół  „Jedyneczki”