Galeria Przedszkolaka

  • 2 marzec 2016

Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne zajmują w naszym przedszkolu bardzo istotne miejsce pośród wszystkich form działalności dzieci. Tego rodzaju aktywność odgrywa szczególną rolę, gdyż rozwija i wzbogaca możliwości artystyczne dziecka. Dzięki zajęciom plastycznym przedszkolaki gromadzą doświadczenia plastyczno – konstrukcyjne, rozwijają wrażliwość estetyczną oraz wdrażają się do utrzymania ładu i porządku podczas pracy. Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy.pobrane Działalność plastyczna wpływa na rozwój sprawności manualnej dziecka, co w przyszłości pomaga w nauce pisania.
Nasze przedszkole oferuje dzieciom możliwość działania poprzez różne formy, takie jak zajęcia obowiązkowe w grupach oraz warsztaty plastyczne dla dzieci 5-6 letnich. W ramach warsztatów realizujemy autorski program z zakresu edukacji plastycznej „Dziecko jako twórca. Inspirowanie twórczych działań dziecka w zakresie aktywności plastycznej.” Podczas wszystkich zajęć plastycznych stosujemy szereg różnych, ciekawych i atrakcyjnych technik plastycznych. Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace. Efekty tych działań można podziwiać na wystawach w szatni oraz galerii przedszkolaka.

GALERIA PRZEDSZKOLAKA

WARSZTATY PLASTYCZNE