Jesteśmy częścią przyrody

  • 16 czerwiec 2016

145903lecJesteśmy nieodłączną częścią przyrody, z nią obcujemy na co dzień, w otoczeniu roślin i zwierząt. Uczmy się zatem dostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je. Uczmy miłości do przyrody, bo bez niej by nas nie było. Ważnym zadaniem przedszkola jest uświadomienie dzieciom naszej łączności ze światem przyrody. Przekazywane tu treści edukacyjne związane z kształtowaniem pozytywnego stosunku do przyrody znajdują odniesienie do Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Jednak „…żadne opisy słowne i rysunki nie zastąpią bezpośredniej obserwacji na miejscu czynionej przez zaciekawione oczy, uczulone uszy” (G. Wuttke). Mając to na uwadze organizujemy w Jedyneczce spotkania z ludźmi zajmującymi się hodowlą zwierząt. W maju odwiedził nas entomolog. Przybliżył nam w niezwykle barwny sposób świat motyli. Wspaniałe żywe okazy latające po jadalni, czy przysiadające na głowach lub dłoniach przedszkolaków wzbudzały ogromne emocje i dostarczały wielu wrażeń. W ubiegłą środę 8 czerwca odbyły się zajęcia przyrodnicze pt. „W tajemniczej krainie gadów z jaszczurką agamą brodatą”. Dzieci mogły doświadczyć bezpośredniego kontaktu z tym pięknym stworzeniem, a jednocześnie pozbyć się strachu i uprzedzeń. Tego rodzaju zajęcia są źródłem wiadomości i przeżyć, które zapamiętuje się na całe życie.