Ogłoszenie

  • 27 luty 2017

MARZANNA – ZIMOWA PANNA, BOCIEK – SKRZYDLATY PAN WIOSNY

6 marca 2017 dzieci 6-letnie będą brały udział w warsztatach zorganizowanych
przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Prosimy Rodziców o podpisanie zgodny na wyjazd
oraz wpłatę 5 zł celem pokrycia kosztów autokaru.