OGŁOSZENIE – ubezpieczenie na rok szolny 2017/2018

  • 6 wrzesień 2017

W roku 2017/2018 dzieci zostaną ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków
w TUiR WARTA S.A.

Suma ubezpieczenia wynosi 12 000 zł . (1% uszczerbku na zdrowiu – 120 zł)
Dzieci są ubezpieczone od dnia 01.09.2017 do dnia 31.08.2018 roku.

Składka na rok wynosi  35 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu ubezpieczania do dnia 30 września 2017r.

Ubezpieczenie dziecka n i e   j e s t    o b o w i ą z k o w e i zależy od decyzji Rodziców.

Szczegóły dotyczące ogólnych warunków będą omówione na zebraniu z Rodzicami.