Informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola

przedszkole jedyneczka linia rysowana

Uprzejmie informujemy Rodziców, że w roku szkolnym 2022/2023 przedszkole rozpoczyna działalność dnia 1 września  2022r.

Planowane godziny pracy : 6.00-16.30.

Dzieci w naszym przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków . Czas oraz zakres pobytu dziecka zależy od wymagań oraz oczekiwań Rodziców/opiekunów.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

 

3 posiłki- 12,00 zł

2 posiłki – 10,00 zł

1 posiłek-   6,00 zł

 

 

Godziny wydawania posiłków:

śniadanie –  godz. 8.00

obiad –  godz. 11.30

podwieczorek –  godz. 14.00

oprócz posiłków podawane są napoje i owoce.

ODPŁATNOŚĆ

Wysokość tzw „opłaty stałej” kształtuje się następująco:

  • dzieci korzystające z żywienia przebywające powyżej 5 godzin dziennie – 250zł /miesiąc
  • dzieci korzystające z żywienia i przebywające do 5 godzin dziennie – 220 zł/miesiąc

Dla dzieci uczestniczących w samych zajęciach edukacyjnych w godzinach 8.00 do 13.00, bez konieczności wykupywania posiłków ustalona jest opłata stała w wysokości 60zł/miesięcznie ( stałe doposażenie w artykuły papiernicze i plastyczne, refundacja wszelkiego rodzaju imprez, wycieczek , rytmiki, napojów , itp.)

Opłata stała uiszczana jest niezależnie od tego, czy dziecko w danym miesiącu uczęszcza, czy też jest nieobecne.

 Stawka żywieniowa jest uzależniona od frekwencji dziecka. Nie istnieje więc konieczność wcześniejszego zgłaszania ewentualnej absencji. Przedszkole prowadzi bowiem ścisłą ewidencję obecności oraz naliczeń za każdy dzień żywienia.

Dzieci uczęszczające do przedszkola prosimy wyposażyć w następujące materiały i przybory:

– 3 bloki rysunkowe, 2 teczki tekturowe lub plastikowe, komplet kredek świecowych, komplet kredek ołówkowych, 2 kleje do papieru, farby plakatowe , akwarelowe, plastelina, papier kolorowy.

DODATKOWO

„Maluszki”z oddziału I- pantofle, mała poduszka typu „Jasiek”, piżamka ( w pościel zimową i letnią jak również ręczniki każde dziecko w naszym przedszkolu jest wyposażone).

Dzieci z grupy II i III : pantofle, strój gimnastyczny (koszulka, krótkie spodenki), kubek, pasta oraz szczoteczka do zębów.

Wskazane jest, aby każde dziecko posiadało w swojej półeczce w szatni, w przypadku tzw. „wpadki” dodatkowy zapas bielizny lub odzieży.