Ramowy rozkład dnia w przedszkolu wg nowej podstawy programowej

przedszkole jedyneczka linia rysowana

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

  • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
  • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
  • jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

Ramowy rozkład dnia powinien najlepiej przedstawiać integrację treści wychowawczo-dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

ss_58963939

Ramowy rozkład dnia w „Jedyneczce”

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych, w sali bądź na powietrzu.
Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 – 13.00.
przedszkole jedyneczka linia rysowana

Tak spędzamy czas w przedszkolu:

6.00-7.45
Codziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z mamą lub tatą, witamy się z panią, z koleżankami i kolegami.
Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

7.45-8.00
Przygotowujemy się do śniadania. Pomagamy sprzątać zabawki, myjemy ręce .
Zawsze pamiętamy, aby zostawić po sobie porządek…!

8.00 -8.30
Jemy śniadanie. Siedzimy grzecznie-nie rozmawiamy, kulturalnie spożywamy śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękujemy za pyszny posiłek i myjemy ząbki.

9.00-10.00
Odbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Uczestniczymy w zajęciach : malujemy, lepimy, liczymy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać, czasami zapraszamy gości ZAWSZE milutko witanych w naszej Jedyneczce.
A ponadto:
…bawimy się jako mali twórcy dzieł plastycznych, uczymy się wierszy, słuchamy bajek i opowiadań. Stajemy sie aktorami naszego wyjątkowego Teatru.

I nareszcie!

Wychodzimy do ogródka przedszkolnego, obserwujemy przyrodę, prowadzimy zabawy badawcze, uczestniczymy w wycieczkach i spacerach, bawimy się na placu zabaw.

Te chwile w przedszkolu wręcz uwielbiamy!!!!

11.00-11.15
Przygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki,
wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.

11.15-11.45
Jemy pyszny obiadek. Wielkie brawa dla Pań Kucharek!!!

11.45-13.30

Krasnoludki
Myjemy ręce i buzie po obiedzie, uczymy się rozbierać i układać ubranka. Słuchając spokojnej muzyki lub czytanych bajek odpoczywamy…
Albo smacznie śpimy na naszych leżaczkach.

Biedroneczki. Wędrowniczki.
Odpoczywamy po obiedzie.
Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek , uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję…

13.50-14.00
Przygotowujemy się do podwieczorku.

14.00-14.30
Zjadamy podwieczorek. Pychotka!!!!

14.30-17.00
Uczestniczymy w zabawach ruchowych, bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą panią o tym jak minął dzień w przedszkolu albo bawimy się na placu zabaw, możemy iść już do domu.

17.00 Drzwi do przedszkola już zamykamy…
Do zobaczenia do jutra , przedszkolaki!!!

Przedszkole Jedyneczka Oświęcim Budynek