Założenia programowe

przedszkole jedyneczka linia rysowana

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

Przedszkole pracuje zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej.

Realizujemy następujące programy wychowania przedszkolnego:

 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”
 • Program autorski z zakresu edukacji plastycznej „Dziecko jako twórca. Inspirowanie twórczych działań dziecka w zakresie aktywności plastycznej.”
 • Program adaptacji, którego celem jest ułatwienie nowo przybyłym maluchom przekroczenie progu przedszkola   i skrócenie okresu przystosowawczego.
 • Program terapii pedagogicznej.
 • Program kształcenia sprawności językowych dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Program profilaktyczny promujący zdrowy styl życia.
 • Program wychowawczy.

PODRĘCZNIKI

Dla urozmaicenia zajęć, proponujemy naszym najstarszym przedszkolakom korzystanie z podręczników. W tym roku pracować będziemy z zestawem wydawnictwa MAC Edukacja pt. „Odkrywamy siebie. Szkoła tuż, tuż.”

 

METODY PRACY

W Jedyneczce” preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi. Wykorzystujemy m.in.:

 • metodę pedagogiki zabawy – KLANZA,
 • odimienną metodę nauki czytania dr Ireny Majchrzak,
 • elementy metody czytania globalnego J. Domana,
 • Matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metoda K. Orffa i R. Labana.

Nasze przedszkole posiada bogatą bazę nowoczesnych, ciekawych pomocy dydaktycznych, które urozmaicają dzieciom naukę i zabawę.

ZAJĘCIA DODATKOWE

W naszym przedszkolu przedszkolaki mogą rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć   w zajęciach dodatkowych. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycielki z naszego przedszkola oraz osoby z zewnątrz.

 WARSZTATY PLASTYCZNE

Prowadzone są przez nauczycielki z naszego przedszkola panie: Gosię i Alę. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci 5-6 letnich. Odbywają się w grupie 15 osobowej raz w tygodniu. Podczas warsztatów realizujemy autorski program „Dziecko jako twórca. Inspirowanie twórczych działań dziecka w zakresie aktywności plastycznej”. Przystosowany do możliwości dzieci 5-6 letnich. Wykorzystujemy różnorodne techniki, ciekawe materiały, nietypowe narzędzia plastyczne.

RYTMIKA

Zajęcia rytmiczne poprzez ruch, śpiew i taniec zaspokoją w dziecku naturalną potrzebę ruchu i aktywności. Rytmikę we wszystkich grupach wiekowych prowadzi pani Krysia. Zajęcia te to przede wszystkim nauka poprzez wspólną, wspaniałą zabawę. Pani Krysia   ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce daje dzieciom wiele radości oraz możliwości wszechstronnego ruchu.

RELIGIA. Zajęcia organizowane są w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Tak niewiele trzeba, aby zapobiec wadom postawy u naszych przedszkolaków. Trzeba je jak najwcześniej wychwycić. Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej zapraszamy wszystkie dzieci, u których stwierdzono wady postawy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza rodzinnego. Ćwiczenia prowadzi pani Adrianna. Posiadamy bogaty zasób przyborów, pomocy do ćwiczeń korekcyjnych. Pamiętajcie! W zdrowym ciele zdrowy duch!

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne prowadzone przez pana Piotra stwarzają możliwość nauki elementarnych kroków tańców standardowych i latynoamerykańskich oraz disco. Jest zawsze dużo śmiechu i zabawy. Dzieci 6 letnie co roku mają możliwość pochwalić się swoimi umiejętnościami na Międzyprzedszkolnym Turnieju Tańca Towarzyskiego.

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Każdy z nas wie, jak ważna w dzisiejszym świecie jest znajomość języków obcych. Przyswojenie któregokolwiek z nich w stopniu doskonałym wymaga jednak stałego z nim kontaktu już od najmłodszych lat. . Zdobyte umiejętności dzieci prezentują podczas uroczystości przedszkolnych. Zajęcia stanowią doskonały punkt wyjścia do dalszej nauki języka angielskiego.

Sylwetka absolwenta Jedyneczki

– jest pewny siebie i pełen optymizmu
– jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
– potrafi współdziałać w zespole i kulturalnie się zachowywać
– jest samodzielny, zaradny i aktywny w podejmowaniu działań
– lubi działania twórcze, jest kreatywny, wrażliwy estetycznie i muzycznie
– akceptuje zdrowy styl życia i stara się do niego stosować
– potrafi odnaleźć się w sytuacjach nowych i trudnych
– postępuje według norm moralnych i etycznych, zna swoje prawa
– zna potrzebne zasady bezpieczeństwa i przestrzega je
– jest empatyczny i tolerancyjny, otwarty na świat i na ludzi
– jest ciekawy świata i chętny do zdobywania nowych umiejętności
– jest odpowiedzialny i obowiązkowy
– czuje się Polakiem i Europejczykiem