Informacje z zebrania

  • 14 wrzesień 2016

OGÓLNE INFORMACJE Z ZEBRANIA RODZICÓW Z DNIA 08.09.2016 R.
Serdecznie dziękujemy Państwu, że zapisując swoje pociechy do naszego przedszkola zaufaliścieimages nam. Uczynimy zatem wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść.

W zebraniu rodzicielskim wzięło udział 42 rodziców.
Część ogólna prowadzona była przez dyrektora przedszkola P. Jolantę Mrozik. Następnie rodzice spotkali się z nauczycielami w salach poszczególnych grup.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Obsada kadrowa przedstawia się następująco:
Oddział I- Krasnoludki 2,5-3latki- P. Aldona Mrozik, P. Bożena Fiedor
Odział II- Biedroneczki- 3,5-4,5-latki- P. mgr Joanna Apryas, P. Małgorzata Wiatr
Oddział III Wędrowniczki 5,6 –latki- P. mgr Małgorzata Rozdolska , P. Stanisława Leśniak,
P. Jadwiga Rosiek

• Pracownicy kuchni- P. Irena Adamus, P. Urszula Skrzypczyk

Placówka świadczy usługi we wszystkie dni w roku za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz wigilii święta Bożego Narodzenia.

Przedszkole jest otwarte od godz. 6.00-17.00

Kolejną informacją było przedstawienie najważniejszych postanowień
Statutu Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”:
– cele i zadania przedszkola
– organizacja działalności
– zasady odpłatności
– żywienie dzieci oraz funkcjonowanie kuchni.

UWAGA RODZICE
Statut przedszkola jest dostępny w kancelarii placówki oraz na stronie internetowej.

   Wszelkie uwagi i wnioski proszę kierować do dyrektora przedszkola oraz nauczycieli .


W przedszkolu będą prowadzone od dnia 01.10.2016r. następujące, nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

Religia dla dzieci 5,6-letnich- Siostra Felicita
Język angielski – lektorka – Pani Barbara Stachura
Kurs Tańca towarzyskiego- mistrz tańca towarzyskiego – Pan Piotr Bednarczyk
Rytmika – Pani Krystyna Szostak
Zajęcia logopedyczne – Pani Urszula Piórek
Warsztaty plastyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa- Pani Małgorzata Rozdolska, Pani Joanna Apryas, Pani Aldona Mrozik
oraz odpłatne
Gimnastyka korekcyjna – Pani Adrianna Białek

Terminy zajęć dodatkowych podane zostaną do wiadomości Rodziców.

Nauczyciele przedszkola zobowiązani są do bieżącego informowania Rodziców
o osiągnięciach, zachowaniu i rozwoju ich dzieci. Odbywać się to będzie w różnych formach , takich jak:
 Spotkania okazjonalne oraz dyżury nauczycieli w godz. 15-17 (raz w miesiącu).
 Zajęcia otwarte dla Rodziców, warsztaty z Rodzicami i ich dziećmi,
 Informacje na gazetkach, tablicy ogłoszeń w korytarzu oraz na stronie internetowej,
 Pisemne informacje o osiągnięciach dziecka w przedszkolu we wszystkich sferach jego rozwoju
(2 razy w roku: miesiąc luty, czerwiec),
oraz
 inne zainicjowane przez Rodziców.  ZAPRASZAMY
   Wszelkie uwagi i wnioski proszę kierować do dyrektora przedszkola oraz nauczycieli .

                                                                        ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Decyzją Rodziców uczestniczących w zebraniu wysokość składki na ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwego wypadku wynosi 45.00 zł. Dziecko jest ubezpieczone przez cały rok szkolny 24 godziny na dobę.
Ubezpieczenie obejmuje oprócz świadczenia podstawowego zwrot kosztów leczenia.
Suma ubezpieczenia wynosi 13.000 zł.
Wpłaty z tytułu ubezpieczenia należy dokonać u dyrektora przedszkola w terminie do dnia 10.10.2016 r.

 INFORMACJE DODATKOWE
• zabawki i maskotki towarzyszą dzieciom tylko w poniedziałki. W pozostałe dni pozwalamy im odpocząć; zostają w domu,
• prosimy o wyposażenie dzieci w dodatkową odzież i bieliznę w razie tzw. „wpadki”. (szczególnie
w grupie Krasnoludków),
• dzieci mogą być odbierane z placówki jedynie przez upoważnione przez Rodziców osoby pełnoletnie,
• dzieci przyprowadzane do przedszkola winny być bezpośrednio przekazane przez Rodzica nauczycielce lub osobie dyżurującej w szatni,
• w miarę możliwości dzieci będą jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu.
• do korzystania z ogrodu zapraszamy nasze przedszkolaki jak również ich rodziny w godzinach pracy przedszkola. Bawcie się dobrze nie tylko z nami ale również ze swoim braciszkiem, kuzynem czy ciocią.
• opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać u osoby wy przedszkola lub przelewem na konto bankowe placówki w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.
• do przedszkola przyprowadzać można jedynie dzieci zdrowe. W przedszkolu zakazane jest podawanie dzieciom jakichkolwiek leków (nawet za zgodą Rodziców)
• wszelkie zmiany danych ujętych w karcie zgłoszeń (adres, numery tel.) winny być zgłaszane osobie dyżurującej w szatni i potwierdzone pisemnie
• i….. oczywiście, hołdując tradycji Jedyneczki, spotykamy się na imprezie integracyjnej w naszym cudownym ogrodzie (serwujemy: kiełbaski, ciasto, zabawę i cudowny nastrój). Termin do uzgodnienia w zależności od pogody.

Rodziców dzieci z oddziału III prosimy o wpłatę do końca września kwoty 118,00 zł na zakup pakietu podręczników „Elementarz przedszkolaka”.

                          ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
 NASZE ATUTY
Przedszkole ma zapewnione warunki do funkcjonowania 3 oddziałów.
• wykwalifikowana kadra nauczycieli, specjalistów i pracowników obsługi zapewnia dzieciom nie tylko opiekę ale również wszechstronny rozwój oraz poznawanie otaczającego środowiska.
• w przedszkolnej kuchni codziennie sporządza się urozmaicone, smaczne i zdrowe posiłki. Pychota.
• stylowo ale też nowocześnie urządzona jadalnia i taras zapraszają dzieciaki na śniadania, obiadki oraz podwieczorki. Świeże powietrze, zabawa i ruch wzmagają apetyt !
• zawsze otwarty ogród zachęca do zabaw, gry w piłkę, relaks, wypoczynek w cieniu drzew lub na słońcu.
Piaskownice, zjeżdżalnie, domki, trampolina, ścianki wspinaczkowe, bujaki, piłki jak również mnóstwo innych urządzeń i zabawek stanowią dodatkową atrakcję.

Ogrodowa górka Jedyneczki zaprosi Was zimą na sanki i narty.
Dzieciaki, trzymajcie kciuki, aby zimą spadł obfity śnieg!!!

 

W naszym Przedszkolu każde Dziecko traktowane jest
WYJĄTKOWO.

slonko                                                                                           

 Dane kontaktowe:
Tel/fax 33 84 304 54
507 164 999
Mail: jedyneczka_oswiecim@o2.pl
Strona internetowa: www.jedyneczka.com