Nasze zmysły

  • 5 październik 2017

zmysy_1Niedawno starszaki podczas zajęć miały okazję doskonalić umiejętność spostrzegania świata za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu, słuchu i dotyku. Dzieci z wielką radością na nowo odkrywały swoje zmysły poprzez różnego rodzaju doświadczenia, zabawy i prace plastyczne.

Zmysły to zdolność odbierania bodźców zewnętrznych.
U człowieka jak i u większości zwierząt występują następujące zmysły i związane z nimi narządy zmysłów:
• wzrok – komórki zmysłowe w siatkówce oka;
• słuch – komórki w uchu wewnętrznym (ślimak);
• smak – komórki smakowe na języku
• węch – komórki zmysłowe w jamie nosowej
• zmysły somatyczne – związane z receptorami w skórze. Składają się z wielu różnych receptorów, toteż wyróżnia się osobne zmysły somatyczne:
o dotyk – bodźce czuciowe
o nocycepcja – zmysł bólu
o zmysł temperatury – odczucie zimna i ciepła
• inne:
o zmysł równowagi – komórki zmysłowe w uchu wewnętrznym (przedsionek, kanały półkoliste)
o propriocepcja – zmysł ułożenia części ciała względem siebie oraz napięcia mięśniowego.
Dzięki naszym zmysłom do naszego mózgu trafia ogromna ilość informacji sensorycznych. Mózg rozpoznaje te informacje, interpretuje je i odpowiada na nie właściwą reakcją. Prawidłowo zachodzące procesy integracji sensorycznej są podstawą do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Prawidłowa współpraca naszych zmysłów jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania. W przeciwnym wypadku dochodzi do zaburzeń przetwarzania sensorycznego, w wyniku czego codzienne interakcje z otoczeniem są nieefektywne.