OGŁOSZENIE

  • 15 kwiecień 2015

Informujemy Rodziców, że wszystkie dzieci, których karty zgłoszenia oraz deklaracje
o kontynuowaniu uczęszczania do naszego przedszkola na rok szkolny 2015/2016 Państwo złożyli,
są  p r z y j ę t e.