Ogólne informacje z zebrania Rodziców z dnia 08.09.2015r.

  • 11 wrzesień 2015

OGÓLNE INFORMACJE Z ZEBRANIA RODZICÓW Z DNIA 08.09.2015R.

Serdecznie dziękujemy Państwu, że zapisując swoje pociechy do naszego przedszkola zaufaliście nam. Uczynimy zatem wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść. Pragniemy, abyście Wy Państwo i Wasze dzieci zawsze z zadowoleniem przekraczali progi budynku “Jedyneczki”, a po wysłaniu dzieci do szkoły zawsze mile nas wspominali.

A oto najważniejsze informacje, jakie były przekazane Rodzicom na zebraniu w dniu 08.09.2015r.
W zebraniu rodzicielskim wzięło udział 39 rodziców. Część ogólna prowadzona była przez dyrektora przedszkola P. Jolantę Mrozik. Następnie Rodzice spotkali się z nauczycielami
w salach poszczególnych oddziałów.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 Przedszkole ma zapewnione warunki do funkcjonowania 3 oddziałów
• Oddział I- Krasnoludki -2,5-3 latki – P. mgr Alicja Ptasznik, P. Aldona Mrozik
• Odział II- Biedroneczki- 3,5-4,5 -latki- P. mgr Joanna Aprys, P. Małgorzata Wiatr
• Oddział III Wędrowniczki –4, 5,6 –latki- P. mgr Małgorzata Rozdolska, P. Jadwiga Twardowska
• Pracownicy kuchni- P. Irena Adamus, P. Urszula Skrzypczyk

Godziny wydawania posiłków:
• 8.00- śniadanie
• 11.15- obiad
• 14.00 – podwieczorek

♦ Przedszkole jest otwarte od godz. 6.00-17.00

♦ Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz ukończone studia wyższe o kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, szereg szkoleń
i kursów uzupełniających. Prowadzone są przez nich trzy programy innowacyjne pracy
z dziećmi uzdolnionymi w zakresie tańca, umuzykalnienia i plastyki.

♦ Dzieci można przyprowadzać w godzinach: 6.00-8.30
( dzieci, które jedzą śniadanie – do godz. 8.00 )
Dzieci można odbierać w godzinach:
12.00-12.30
14.30-17.00
Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom
prosimy o przestrzeganie powyższych ustaleń.

♦ W przedszkolu będą prowadzone od dnia 1.10.2014r następujące zajęcia dodatkowe:
Religia dla dzieci 5,6-letnich-siostra Felicita
Język angielski – lektorka P. Agata
• Kurs Tańca towarzyskiego- Pan Piotr
• Gimnastyka korekcyjna – Pani Adrianna
Ponadto od 1.10.2015r będzie kontynuowana praca z dziećmi uzdolnionymi w ramach realizacji programu z zakresu plastyki oraz zajęcia umuzykalniające i rytmika. Zajęcia te prowadzone będą w godzinach popołudniowych (12.00-14.00) przez nauczycielki przedszkola i są nieodpłatne.
Terminy zajęć dodatkowych podane zostaną do wiadomości Rodziców.

♦ Nauczyciele przedszkola zobowiązani są do bieżącego informowania Rodziców
o osiągnięciach, zachowaniu i rozwoju ich dzieci. Odbywać się to będzie w różnych formach , takich jak:

  • Spotkania okazjonalne,
  • Zajęcia otwarte dla Rodziców , warsztaty z Rodzicami i ich dziećmi,
  • Informacje na gazetkach w korytarzu oraz na stronie internetowej,
  • Pisemne informacje o osiągnięciach dziecka w przedszkolu we wszystkich sferach jego rozwoju (2 razy w roku),
  • oraz inne zainicjowane przez Rodziców.

 Wszelkie uwagi i wnioski proszę kierować do dyrektora przedszkola oraz nauczycieli

Decyzją Rodziców uczestniczących w zebraniu wysokość składki na ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwego wypadku wynosi 40.00 zł. Dziecko jest ubezpieczone przez cały rok szkolny 24 godziny na dobę.
Ubezpieczenie obejmuje oprócz świadczenia podstawowego zwrot kosztów leczenia ( faktury za leki, środki opatrunkowe, gips i inne).

Suma ubezpieczenia wynosi 13.000 zł.

Wpłaty z tytułu ubezpieczenia należy dokonać u dyrektora przedszkola w terminie do dnia 15.10.2015 r.

UWAGI, INFORMACJE DODATKOWE:

• zabawki przynoszone do przedszkola przez dzieci muszą być bezpieczne, przedszkole nie odpowiada za ich ewentualne zepsucie, uszkodzenie, zagubienie,
• dzieci mogą być odbierane z placówki jedynie przez upoważnione przez Rodziców osoby pełnoletnie,
• dzieci przyprowadzane do przedszkola winny być bezpośrednio przekazane przez Rodzica nauczycielce lub osobie dyżurującej w szatni
prosimy o wyposażenie dzieci z oddziału II i III dodatkowo w kubeczki, pasty do zębów, szczoteczki ( nie mogą być elektryczne) jak również dodatkową odzież i bieliznę (szczególnie w oddziale maluszków),
• w miarę możliwości dzieci będą jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, prosimy więc
o zapewnienie odpowiedniej odzieży wierzchniej (szczególnie zimą- szaliki, rękawiczki), latem
w nakrycia głowy chroniące dzieci przed nadmiernym słońcem,
• opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać u intendentki przedszkola lub przelewem na konto bankowe placówki w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.
• do przedszkola przyprowadzać można jedynie dzieci zdrowe. W przedszkolu zakazane jest podawanie dzieciom jakichkolwiek leków (nawet za zgodą Rodziców)
• wszelkie zmiany danych ujętych w karcie zgłoszeń (adres, numery tel.) winny być zgłaszane osobie dyżurującej w szatni i potwierdzone pisemnie

♦ Rodziców dzieci z oddziału III prosimy o wpłatę do dnia 18.09.2015 niżej wymienionych kwot na zakup podręczników:
• „Szkoła za pasem”- 80 zł
• podręcznik do religii – 10,20zł

♦ Placówka świadczy usługi we wszystkie dni w roku za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz wigilii święta Bożego Narodzenia. W tzw. „dłuższe weekendy” i inne tego typu wolne dni praca odbywa się jak w każdy inny dzień roku.

♦ Wiele kontrowersji wśród rodziców wzbudziła treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach obowiązuje we wszystkich placówkach oświaty.
Rodzice przychylają się do ograniczenia ilości cukru, soli i tłuszczów, na rzecz surowych warzyw oraz owoców. Jednakże restrykcyjnie narzucone normy ich zastosowania są nie do przyjęcia, pozbawiając dzieci całkowicie większości potraw. Rozporządzenie dopuszcza ponadto zastosowanie tylko jednej porcji potrawy smażonej w tygodniu. Wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia przedszkolaków, pozbawią je całkowicie potraw, które lubią najbardziej. W przedszkolu, w którym dziecko spędza co najmniej 8 godzin, posiłki pokrywają 70-75% całodziennego zapotrzebowania na energię. Istnieje więc obawa, że dzieci odbierane z przedszkola będą po prostu głodne.
Pomysłodawca rozporządzenia nie wziął również pod uwagę ile chemii jest w jabłkach, marchewkach, rzodkiewkach, pomidorach, bananach czy brzoskwiniach. Te surowe „sałaty” naszpikowane nawozami, jedzone na surowo
i w nadmiarze, mogą zaszkodzić bardziej czy porcja tak lubianych przez maluchów racuszków lub sznycelków.
Temat żywienia dzieci jest nadal otwarty w naszej placówce. O ewentualnych postanowieniach będziemy Rodziców informować na bieżąco. Tym bardziej, że to Oni pokrywają całość kosztów wyżywienia oraz Oni winni decydować, co mają spożywać ich dzieci.
———————————————————————————————————————————-

ŻYCZYMY MIŁEJ I OWOCNEJ WSPÓŁPRACY ORAZ ZADOWOLENIA DZIECI I RODZICÓW.

KONTAKT.
Telefon /fax/ : (33) 84 304 54 Strona internetowa:
www.jedyneczka.com mail: jedyneczka_oswiecim@o2.pl