„Żabi świat”

  • 7 październik 2016

blfrog1aWe wtorek 4 września odbyła się w naszej Jedyneczce kolejna już „żywa lekcja przyrody” tym razem dotycząca życia płazów. Głównym celem prezentacji było rozbudzanie zainteresowań cwuvhprzyrodniczych i zaspokajanie naturalnej ciekawości dzieci. Pan Marcin – hodowca i miłośnik zwierząt, który w maju prezentował nam piękną kolekcję
motyli, tym razem przywiózł ze sobą mieniące się kolorami płazy bezogonowe takie jak: ropuchy, żaby, kumaki, rzekotki oraz ogoniaste: salamandry. W niezwykle barwny i ciekawy sposób opowiadał o tych zwierzętach, wzbudzających u ludzi, a zwłaszcza u dzieci, skrajne emocje. Nie było jednak mowy o strachu! Była natomiast wielka ciekawość. Dzieci z ogromnym przejęciem oglądały i dotykały żywe okazy. Z żywym zainteresowaniem słuchały opowieści o ich życiu, upodobaniach, zwyczajach oraz przysmakach Tego typu prezentacje są dla przedszkolaków doskonałą okazją, do tego, aby przez bezpośredni kontakt z przyrodą, poszerzyć swoją wiedzę, doświadczyć czegoś nowego, a jednocześnie pozbyć się stereotypów i uprzedzeń.

jadowite_03zaba-1

blfrog1azaba-1blfrog1ajadowite_03

 

 

 

Czy wiesz, że…
Herpetologia (z greckiego: herpeton – „pełzać” i logos „nauka”, czyli nauka o zwierzętach pełzających) – dział zoologii badający płazy i gady. W obrębie tej nauki wyróżnia się niekiedy jeszcze batrachologię (płazy) i reptiliogię (gady), ale w zasadzie najczęściej używanym określeniem jest herpetologia. Wspólna nauka badająca dwie osobne gromady to wynik tego, że przez jakiś czas (również za życia Linneusza) płazy i gady były zaliczane do jednej grupy (na podstawie budowy serca). Zmieniło się to dopiero w drugiej połowie XVII wieku, kiedy wyodrębniona została gromada gadów.